Слава нації
#StandWithUkraine

Роман Теличко

Блог з програмування, оптимізації та адміністрування систем

Налаштування Ubuntu 22.10 після інсталяції

// | 403 переглядів

Як я налаштовую Ubuntu 22.10 (Kinetic Kudu) після встановлення для ефективної роботи.

1. Обов’язково оновлюємо систему

sudo apt -y update ; sudo apt -y upgrade ; sudo apt -y dist-upgrade ; sudo apt -y autoremove ; sudo snap refresh

2. Встановлюємо необхідний софт

Мій список програм, необхідних для повсякденної роботи (у вас може бути свій):

sudo apt install -y apache2-utils atop audacious curl etherwake fonts-lato gedit gimp git gparted gthumb htop imagemagick jq libreoffice mc meld mpv msttcorefonts net-tools nmap oathtool openssh-server p7zip-full pwgen rsync sshfs tmux unrar vlc wget whois xclip

Детально про кожний пакет:

 • apache2-utils
  Apache HTTP Server (utility programs for web servers)
 • atop
  Monitor for system resources and process activity
 • audacious
  small and fast audio player which supports lots of formats
 • curl
  command line tool for transferring data with URL syntax
 • etherwake
  tool to send magic Wake-on-LAN packets
 • fonts-lato
  sans-serif typeface family font
 • gedit
  popular text editor for the GNOME desktop environment
 • gimp
  GNU Image Manipulation Program
 • git
  fast, scalable, distributed revision control system
 • gparted
  GNOME partition editor
 • gthumb
  image viewer and browser
 • htop
  interactive processes viewer
 • imagemagick
  image manipulation programs
 • jq
  lightweight and flexible command-line JSON processor
 • libreoffice
  office productivity suite
 • mc
  Midnight Commander — a powerful file manager
 • meld
  graphical tool to diff and merge files
 • mpv
  video player based on MPlayer/mplayer2
 • msttcorefonts (ttf-mscorefonts-installer)
  Installer for Microsoft TrueType core fonts
 • net-tools
  NET-3 networking toolkit
 • nmap
  The Network Mapper
 • oathtool
  OATH Toolkit oathtool command line tool
 • openjdk-14-jre
  OpenJDK Java runtime, using Hotspot JIT
 • openssh-server
  secure shell (SSH) server, for secure access from remote machines
 • p7zip-full
  Архіватор файлів з великим коефіцієнтом стиснення (7z)
 • pwgen
  Automatic Password generation
 • rsync
  fast, versatile, remote (and local) file-copying tool
 • sshfs
  filesystem client based on SSH File Transfer Protocol
 • tmux
  terminal multiplexer
 • unrar
  Unarchiver for .rar files (non-free version)
 • vlc
  multimedia player and streamer
 • wget
  retrieves files from the web
 • whois
  intelligent WHOIS client
 • xclip
  command line interface to X selections

Деякі програми, яких немає у репозиторії, тепер доступні у вигляді snap-пакетів та встановлюються досить просто:

sudo snap install --classic phpstorm
sudo snap install --classic slack
sudo snap install telegram-desktop

Але Dropbox ще відстає у розвитку, так що доведеться завантажувати та встановлювати deb-пакети вручну.
Завантажуємо звідси і ставимо:

sudo apt install -y ./dropbox_*_amd64.deb

Інсталяція Signal виглядає трішки складніше:

wget -O- https://updates.signal.org/desktop/apt/keys.asc | gpg --dearmor > /tmp/signal-desktop-keyring.gpg
cat /tmp/signal-desktop-keyring.gpg | sudo tee -a /usr/share/keyrings/signal-desktop-keyring.gpg > /dev/null
echo 'deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/signal-desktop-keyring.gpg] https://updates.signal.org/desktop/apt xenial main' |\
 sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/signal-xenial.list
sudo apt update
sudo apt install -y signal-desktop

Інсталяція останньої версії Node.js

curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_19.x | sudo -E bash - 
sudo apt install -y nodejs

3. Налаштовуємо зовнішній вигляд та поведінку системи

Я давно вже налаштував і записав у вигляді готових команд. Виглядає це так:

gsettings set org.gnome.desktop.calendar show-weekdate "true"
gsettings set org.gnome.desktop.calendar clock-show-date "true"
gsettings set org.gnome.desktop.calendar clock-show-weekday "true"
gsettings set org.gnome.desktop.input-sources mru-sources "[('xkb', 'us'), ('xkb', 'ua')]"
gsettings set org.gnome.desktop.input-sources sources "[('xkb', 'us'), ('xkb', 'ua')]"
gsettings set org.gnome.desktop.input-sources per-window "true"
gsettings set org.gnome.desktop.input-sources xkb-options "['grp_led:scroll', 'grp:alt_shift_toggle']"
gsettings set org.gnome.desktop.wm.keybindings move-to-workspace-1 "['<Control><Alt>1']"
gsettings set org.gnome.desktop.wm.keybindings move-to-workspace-2 "['<Control><Alt>2']"
gsettings set org.gnome.desktop.wm.keybindings move-to-workspace-3 "['<Control><Alt>3']"
gsettings set org.gnome.desktop.wm.keybindings move-to-workspace-4 "['<Control><Alt>4']"
gsettings set org.gnome.desktop.wm.keybindings switch-to-workspace-1 "['<Alt>1']"
gsettings set org.gnome.desktop.wm.keybindings switch-to-workspace-2 "['<Alt>2']"
gsettings set org.gnome.desktop.wm.keybindings switch-to-workspace-3 "['<Alt>3']"
gsettings set org.gnome.desktop.wm.keybindings switch-to-workspace-4 "['<Alt>4']"
gsettings set org.gnome.desktop.wm.preferences num-workspaces "4"
gsettings set org.gnome.shell.extensions.ding show-home "false"
gsettings set org.gnome.shell.extensions.ding show-trash "false"
gsettings set org.gnome.shell.extensions.ding show-volumes "false"

4. (Опціонально) Детальний вивід під час завантаження/вимкнення

Якщо ви хочете детальніше розуміти як саме вантажитися ваша система (та й взагалі, це ж виглядає заворожливо) просто відключіть quiet і splash режим у вашому GRUB.
Робиться це так:

sudo sed -i -e 's|GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"|GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=""|g' /etc/default/grub

Що замінить GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" на GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="" у конфігураційному файлі /etc/default/grub
Після чого перечитаємо конфігурацію GRUB та перезавантажимося

sudo update-grub
sudo reboot

Це все. Успіхів!